Csatorna tervezés

Amit a szennyvízbekötésről tudni kell

 

Minden ingatlanhoz külön szennyvíz bekötővezetéket kell létesíteni. Ettől eltérni csak indokolt műszaki okból lehetséges.

Szomszéd telken keresztül a bekötés csak egyéb, műszakilag és gazdaságilag elfogadható megoldási lehetőség hiányában, szolgalmi jog bejegyzést követően végezhető el.

A helyi önkormányzat jegyzője a szomszédos telek tulajdonosát - egyéb megoldási lehetőség hiányában - a szennyvízcsatorna elhelyezésének tűrésére kötelezheti.

Elválasztott rendszerű szennyvízcsatornába csapadékvizet vagy altalaj szivárogtatóval (dréncsövezés) összegyűjtött vizet bevezetni nem szabad.

Szennyvíz bekötővezetéket zárt szennyvíztárolón vagy szikkasztón keresztül sem az egyesített, sem pedig az elválasztó rendszerű szennyvíz közcsatornába bevezetni nem szabad. A bekötő szennyvízcsatorna méretét a Szolgáltató határozza meg.

A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlan tulajdonos feladata. A házi szenny­vízvezeték és tisztítóidom összekötése, azaz a közcsatornára rákötés csak az üzemeltető jelenlétében történhet.

A házi szennyvízhálózatnak vízzárónak kell lenni.
A vezeték 90 °-os vagy kisebb szögű töréspontjaiba tisztítóidomot vagy fordító aknát célszerű elhelyezni, a házi alapcsatorna tisztíthatósága érdekében.
Függőleges irány törés esetén 2 x 45 °-os iránytörés megengedett, a 90 °-os buktatást el kell kerülni.

Az építésügyi előírásokat, melyek az épület állékonyságát, a szomszédos telekhatártól való távolságot meg­ határozzák, be kell tartani.

Csatorna és egyéb közmű egymástól mért vízszintes védőtávolságait be kell tartani, melyek a következők:

  • ivóvízvezetéktől legalább 1,5 m
  • elektromos kábeltől legalább 1,0 m
  • telefonkábeltől legalább 1,0 m
  • gázvezetéktől legalább 1,0 m

 

A közcsatornába csak olyan összetételű és minőségű szennyvizet szabad bevezetni, amelynek tisztítására a szennyvíztisztító telep tisztítóberendezése alkalmas, tilos olyan szennyvíz bevezetése, amely a dolgozók egészségét veszélyezteti, illetve a szennyvízcsatorna állagára, a berendezések működésére káros hatású. A tulajdonos köteles megakadályozni a felszíni csapadék és talajvíz közcsatornába jutását, a házi csatornát állandóan üzemképes állapotban fenntartani, az ellenőrzést lehetővé tenni és elősegíteni.

Amennyiben ingatlanának bekötővezetéke nem a szennyvízelvezető törzshálózattal együtt épült ki, szaktervezői jogosultsággal rendelkező mérnökkel tervet kell készíttetnie a bekötésről, a tervet engedélyeztetésre be kell nyújtani. Ezután történhet meg a törzshálózatra való közműrákötés, melyet csak szakkivitelező végezhet el.


Terveztessen csatornát velünk!

Olcsón
kényelmesen
gyorsan
szakszerűen
garanciával!

Az előírásoknak megfelelő házi bekötő csatorna tervezésében és engedélyeztetésében állunk rendelkezésére.

 

Önnek egy lépést sem kell tennie, nálunk az ügyintézés teljes körű a felméréstől a szerződésig!

   

Teljeskörű ügyintézés tartalmazza:

Kiviteli terv elkészítése műleírással,
meglévő terv engedélyeztetése a területileg illetékes szolgáltatónál,
nyomtatványok kiegészítők beadása.