Vízterv szolgáltatói engedélyeztetése

A  vízbekötési tervdokumentációt közműegyeztetéssel és forgalomtechnikai tervvel, közútkezelői hozzájárulással, tulajdonosi hozzájárulásokkal, útüzemeltetői hozzájárulással együtt kell a szolgáltatónak benyújtani jóváhagyásra.

 Szolgáltatói hozzájárulás kiadása

A Szolgáltató a benyújtást követő 15 munkanapon belül kiállítja és megküldi a Szolgáltatói hozzájárulást (1 példányban), amely tartalmazza

  • a kialakítandó bekötéssel ellátandó ingatlan pontos címét és helyrajzi számát
  • a bejelentett vízigény és a benyújtott tervek alapján beépítendő bekötővezeték és vízmérő átmérőjét
  • a vízbekötésre átvett pénzeszköz mértékét
  • a közszolgáltatási szerződés 2 példányát
  • a kialakítandó vízmérő akna, illetve mérőhely műszaki rajzát 

A Szolgáltatói hozzájárulás a kiállítástól számított 6 hónapig érvényes.