Műszaki leírás csatornaterv engedélyeztetéshez

Műszaki dokumentáció a csatornabekötés engedélyeztetéshez

Műszaki leírás, amely tartalmazza:

  • a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét, helyrajzi számát;
  • az elvezetendő szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m3/nap), minőségét;
  • az előtisztításra, valamint az előtisztítás utáni szennyvízminőségre vonatkozó adatokat;
  • a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (átemelő, szennyvíz előtisztító berendezés stb.) rövid leírását, műszaki jellemzőit.
  • a rendszerek javasolt anyaghasználatát, szerelési módozatokat;
  • technológiai tervezési kapcsolatok részletezését,