Használatbavételi engedély

Használatbavételi engedély 

 Az megépített szennyvízhálózatot csak a szolgáltató hozzájárulása után lehet használatba venni. A házi hálózatunkat a szolgáltató hozzájárulásával megépítettük, ekkor még nem használhatjuk.

Amennyiben használni szeretnénk, először Használatbavételi hozzájárulás kérelmet kell benyújtani az FCSM-hez.

A nyomtatvány utolsó oldalán fontos megadni a rákötés, vagyis a házi csatornahálózat használatbavételének pontos dátumát, amely nem lehet időben előre dátumozott.

Mivel a szolgáltatási jogviszony ezzel a dátummal kezdődik, a szennyvízdíj számlázása is ettől a naptól fog kezdődni. A megadott dátum utólagos módosítására nincs lehetőség.

Fontos, hogy az emésztő utolsó szippantását a megadott dátumot követő 8 naptári napon belüli időpontra kell a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft-től (FTSZV Kft.) megrendelni. 

 

A Használatbavételi Hozzájárulás kiadásának előfeltétele, hogy az ügyfél aláírja a közüzemi szolgáltatási szerződést, ezért legkésőbb a kérelem beadásáig vissza kell küldeni azt.

Ha a rákötés minden műszaki és jogi feltétele teljesült, a Szolgáltató kiadja a házi hálózat használatához szükséges használatbavételi hozzájárulást.

Ezzel egyidőben aláírásra kerül a Szolgáltatási szerződés is.

Önnek egy lépést sem kell tennie, nálunk az ügyintézés teljes körű a felméréstől a szerződésig!