Talajterhelési díj

Talajterhelési díj

A talajterhelési díj, törvényen alapuló fizetési kötelezettség.

A talajterhelési díj mértékét, minden évben jogszabály határozza meg.

Úgy kell a díjat kiszámítani, hogy annak alapja az ún. egységdíj.

Ezt kell a települési területérzékenységi szorzóval megszorozni. Ez a szorzó sok településen 3 szoros díjat, vagyis 3600 Ft/m3  jelent.

A talajterhelési díj fizetésére az a személy kötelezett, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. 

Azoknak is, akiknek csak telkes ingatlanuk van és az ivóvíz bekötéssel rendelkezik, de szennyvíz bekötéssel nem.

 A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt, vagy mérés hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége.

 

Talajterhelési díj mentesség, kedvezmény

  1. A Környezetterhelési díjról szóló törvény 12. § (2) bekezdése eddig is tartalmazott lehetőséget a talajterhelési díj csökkentésére. E szerint csökkenthető a talajterhelési díj a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. Vagyis, aki a főmérő után locsolóórát szereltet fel, az ezzel az értékkel csökkentheti  a talajterhelési díjat.
  2. A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
  3. További díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat - a fővárosban a kerületi önkormányzat - helyi rendeletben állapítja meg. A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az önkormányzati rendeletben közzétett számla javára fizeti meg.

A talajterhelési díj fizetés alól egyetlen teljes mentesség létezik: amennyiben az ingatlan tulajdonos ráköt a szennyvízcsatornára és a szennyvízdíj megfizetési kötelezettség vállalása mellett. Ebben az egyetlen esetben nem kell talajterhelési díjat fizetni.