Műszaki leírás gázterv engedélyeztetéshez

Műszaki dokumentáció a gázterv engedélyeztetéshez

Műszaki leírás, amely tartalmazza:

1. Általános tervezési adatok

 • létesítés helye, pontos címe, fogyasztó neve,
 • gázberendezésekkel érintett épület szerkezete (fal, nyílászáró-típus, stb.),
 • fogyasztás jellege, fogyasztók besorolása,
 • gázelosztó hálózaton és a fogyasztói berendezésnél alkalmazott nyomások,
 • tervezésnél figyelembe vett földgáz-paraméterek, várható egyidejű gázfogyasztás,
 • mértékadó áramkör vesztesége,
 • meglévő rendszerhez történő kapcsolódás, csatlakozás megoldása,
 • fogyasztói főcsapra és főelzáróra, vészkijáratra vonatkozó előírások.

2. Alkalmazott anyagok és berendezések

 • csőanyagokat, a csövek kötési módja,
 • alkalmazott szerelvények pontos típusmegjelöléssel,
 • tömítőanyag,
 • korrózióvédelem megoldásai,
 • kivitelezéssel kapcsolatos előírások.

3. Gáznyomás-szabályozó, gázmérő paraméterei

 • egyidejű gázfogyasztásnak megfelelő nyomásszabályozó és gázmérő kiválasztás, azok beépítése,

4. Gázfogyasztó készülékek

 • betervezett és meglévő gázkészülékek felsorolása,
 • névleges hőterhelése, névleges teljesítménye, gázigénye,
 • csatlakozási nyomása,
 • villamos védettsége,
 • reteszelésre vonatkozó előírások,
 • megfelelőség igazolásának eszköze.

Engedélyes kérésére mellékelni kell egyes felhasznált anyagok, berendezések, szerelvények Magyarországra érvényes tanúsítványát

5. Légellátás-szellőzés, égéstermék elvezetés előírásai, számításai és szerelvényei

6. Méretezések, azok kiinduló adatai, a teljesítendő feltételek és a számítás eredménye

 • hidraulikai méretezés,
 • égési táplevegő ellátás,
 • füstgázelvezetés,
 • statikai, szilárdsági,
 • kiegyenlítő térfogat (ha szükséges),
 • hasadó, vagy hasadó-nyíló felület, illetve vészszellőzés,
 • potenciálisan robbanásveszélyes környezet meghatározása.

A terv felülvizsgálatakor elosztói engedélyes a számítás menetét, a számítás helyességét nem vizsgálja, azok a tervezői felelősség körébe tartoznak. A részletes számítások a műszaki leírásból elhagyhatók.

7. Technológiai ellenőrzés, nyomáspróbák paraméterei és lebonyolításuk rendje.

8. Tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi előírások.