Csatornázási tervek készítése

Csatorna bekötés tervezése

Csatornázási tervek elkészítését kizárólag tervezői jogosultsággal rendelkező szakmérnök tervezheti. Az elkészült terveket pedig az illetékes szolgáltatónál engedélyeztetni kell. Az ingatlan határán belüli házi szennyvízhálózat megvalósításával kapcsolatos költségek az ingatlantulajdonost terhelik.  

Csatorna tervezésének menete: 

Igény esetén műszaki felügyelet biztosítása kivitelezés során.

Szerelési munka jóváhagyott tervek alapján végezhető. Az elkészült csatorna rácsatlakoztatása a bekötővezetékre a Szolgáltató által kiadott rákötési engedély birtokában történik.

Hagyományos esetben az ingatlanok szenny- és csapadékvíz elvezetése gravitációs módon történek, de indokolt esetben átemelő telep alkalmazása válik szükségessé.

Mélyebben fekvő ingatlanok ill. épületszintek esetében fokozott figyelem fordítandó a megfelelő minőségű, kettős ill. automatikus elzárású visszatorlás-gátló csappantyúk alkalmazására.   


Terveztessen  velünk!

Olcsón
Kényelmesen
Gyorsan
Szakszerűen
Garanciával!

Az előírásoknak megfelelő csatornabekötés tervezésében és engedélyeztetésében állunk rendelkezésére.

Önnek egy lépést sem kell tennie, nálunk az ügyintézés teljes körű a felméréstől a szerződésig!

Teljeskörű ügyintézés tartalmazza:

Kiviteli terv elkészítése műleírással,
meglévő terv engedélyeztetése a területileg illetékes szolgáltatónál,
nyomtatványok kiegészítők beadása.