Csatorna bekötési terv engedélyeztetése

Csatorna bekötési terv engedélyeztetése.

A közcsatornára való rákötés kizárólag engedélyezett terv alapján megengedett. Az engedély két évig érvényes, azaz a bekötés elvégzésére két év áll rendelkezésre, utána új eljárást kell kezdeményezni.

Csatorna rákötési terv engedélyeztetésének menete:

FONTOS! Minden tulajdonosnak, aki a "Tulajdoni lap"-on szerepel, nyilatkoznia kell!

Amennyiben nem az ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használója (bérlő, haszonélvező, stb.) jár el - például a tervezőt bízzák meg a szükséges hozzájárulások beszerzésével -, akkor meghatalmazást is szükséges kiállítani az eljáró részére.

Amennyiben a benyújtott dokumentáció minden előírásnak megfelel, úgy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. kiállítja a "Szolgáltatói hozzájárulás" nevű dokumentumát, illetve az ügyfél részére átadja a közüzemi szolgáltatási szerződéstervezetet.

 

 

A Szolgáltatói Hozzájárulás birtokában a házi csatornahálózat kivitelezése megkezdhető.

 

 

 

 

A házi hálózatunkat a szolgáltató hozzájárulásával megépítettük, ekkor még nem használhatjuk.

 

Amennyiben használni szeretnénk, Használatbavételi engedélyt kell kérni a Szolgáltatótól.

Megrendelés esetén Önnek egy lépést sem kell tennie, nálunk az ügyintézés teljes körű a felméréstől a szerződésig!