Mellékmérő tervezés és engedélyeztetés

Mellékmérő tervezés és engedélyeztetés

Társasházba mellékmérő

A vízdíj számlázás alapja a főmérő állása.

A mellékmérő a társasházon belüli pontos költségmegosztásra szolgál.

Vannak olyan okok – így például a mellékmérők által nem mért szakaszon vételezett vízmennyiség vagy a belső hálózat hibájából fakadó veszteség – amelyek miatt a szolgáltató főmérőn mért fogyasztást számlázza.

 

 

100%-os „akkreditált” mellékmérősítés

 A víziközműtörvény alapján azokban az épületekben, ahol minden vízfelhasználást hitelesített mérő mér, és ezek a berendezések szerepelnek a szolgáltató nyilvántartásában, csak a mellékmérőkre kapnak számlát a lakók, a főmérő és a mellékmérők közötti különbözetet nem érvényesíti a vízszolgáltató.

A jogszabály alapelve, miszerint ahol minden elkülönített vízhasználat mérve van, ott – elvileg – nem lehet különbözet bekötési főmérőn mért és a mellékmérők összesített fogyasztása között.

 

A mellékmérő engedélyeztésének fázisai:

  • Szolgáltatás megrendelése, elvi nyilatkozatok bekérése
  • Vízhálózati terv elkészítése
  • Tervek engedélyeztetése szolgáltatónál
  • Árazatlan költségvetés kiírás készítése
  • Szolgáltatói hozzájárulás kiadása
  • Szerződés
  • Vízmérőhely kiépítése, mellékmérő felszerelése 
  • A szolgáltató a mellékmérőórát átveszi, leplombálja. 

Terveztessen mellékmérőt velünk!

Olcsón
Kényelmesen
Gyorsan
Szakszerűen
Garanciával!

Önnek egy lépést sem kell tennie, nálunk az ügyintézés teljes körű a felméréstől a szerződésig!

Teljeskörű ügyintézés tartalmazza:

Kiviteli terv elkészítése műleírással,
meglévő terv engedélyeztetése a területileg illetékes szolgáltatónál,
nyomtatványok kiegészítők beadása.