Műszaki ellenőrzés

Mit csinál a műszaki ellenőr? 

Az építőipari kivitelezési helyszínén az építtető helyszíni képviselője. Legfontosabb feladata az építőipari kivitelezés teljes folyamatában elősegíteni és ellenőrizni a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Ezen felül segíti a kivitelezőt az egyes építési szakaszokban a műszakilag helyes kialakítás kiválasztásában.

Mikor kötelező műszaki ellenőrt megbízni?

 • ha az építőipari tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi; 
 • ha az építőipari beruházás Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik; 
 • ha az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi; 
 • ha az építőipari tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint. 

 

Felelős műszaki vezetés nem szükséges 

az építmények olyan jellegű felújítási, helyreállítási, átalakítási vagy korszerűsítési tevékenységének végzésénél melynek során:

 • az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg;
 • az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét befolyásoló olyan mértékű teherváltozás – írásos szakértői véleménnyel igazoltan – nem következik be, amely a tartószerkezet megerősítését, elbontását, megváltoztatását tenné szükségessé, 
 • ha az égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezetű égéstermék elvezető berendezés építésére nem kerül sor;
 • ha az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett építményeket) nem jár együtt annak teherhordó szerkezeti megváltoztatásával.

Miért fogadj műszaki ellenőrt?

 • a hibák elkerülése érdekében
 • a műszaki tartalom ellenőrzésért
 • a műszaki tanácsadásért
 • a  gazdaságos és szakszerű megvalósulásért.